Διαμέρισμα στο Νέο Ηράκλειο Αττικής

Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με νέα κουφώματα αλουμινίου, σε διαμέρισμα στο Νέο Ηράκλειο Αττικής!