Μεταλλική σκάλα

Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής σκάλας στην περιοχή της Ερέτριας στην Εύβοια!