Περίφραξη στον Μύτικα Χαλκίδας

Κατασκευή μεταλλικής περίφραξης με ντεκ ξύλο.