Νέα Ενεργειακά Κουφώματα Αλουμινίου , σε διαμέρισμα στο Νέο Ηράκλειο Αττικής