Το 1ο μέρος ενός μεγάλου project ολοκληρώθηκε με επιτυχία , από την εταιρεία Frames Lab , όπου τοποθετήθηκαν Κουφώματα Αλουμινίου.