Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με Νέα Κουφώματα Αλουμινίου, με καθρεπτιζόμενα triplex τζάμια , και με ακουστική μεμβράνη , για την καλύτερη μείωση του θορύβου.


Project 10