Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με Νέα Ενεργειακά Κουφώματα Αλουμινίου.