Έτοιμη ακόμα μία κατοικία. Κατασκευή και τοποθέτηση ενεργειακών κουφωμάτων Αλουμινίου Europa EOS 60 .


Τριώροφη κατοικία στο Βασιλικό Χαλκίδας

Κατασκευή και τοποθέτηση ενεργειακών κουφωμάτων αλουμινίου σε τριώροφη κατοικία στο Βασιλικό Χαλκίδας.


Τριώροφη κατοικία στο Βασιλικό Χαλκίδας

Κατασκευή και τοποθέτηση ενεργειακών κουφωμάτων αλουμινίου σε τριώροφη κατοικία στο Βασιλικό Χαλκίδας.