Κινητό γραφείο κατασκευασμένο με Κουφώματα Αλουμινίου.