Παραδόθηκε ένα ακόμα έργο. Περίφραξη μάντρας με κατασκευή πλαισίων και Deck από Αλουμίνιο .