Μεταλλικές εσωτερικές πόρτες , ηλεκτροστατικής βαφής , και τζάμια triplex 5+5 .