Κατασκευή ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ με ένα περίπλοκο Αρχιτεκτονικό σχέδιο , και τζάμια οροφής triplex securit 8+8mm .